Allt fler blir behöriga till högre studier

Fler gymnasieelever i Upplands-Bro gymnasiet är nu behöriga till universitet och högskola. Glädjande är att samtliga gymnasieelever som gått ut Estetiska programmet, Teknikprogramet, Bygg- och anläggningsprogrammet och Ekonomiprogrammet är behöriga att söka till universitet och högskola.

Fler än 90 procent av eleverna som har gått Naturvetenskapliga programmet, Samhällsvetenskapliga programmet och Fordons- och transportprogrammet är behöriga att söka till universitet och högskola. Andelen gymnasieelever från Handels- och administrationsprogrammet som är behöriga att söka till universitet och högskola har dock minskat från 87 till 80 procent.

Det är ett systematiskt kvalitetsarbete med tydliga mål och en kontinuerlig uppföljning av elevernas arbete som bidragit till en positiv resultatutveckling. Enträget arbete av såväl elever, som lärare, rektorer och annan skolpersonal har medfört att betygen höjts.

Framtiden börjar i klassrummet.

Yvonne Stein, kommunalråd (FP) med ansvar för utbildning, plan och exploatering