Allt fler unga nyttjar ­antidepressiva medel

Vi kan aldrig acceptera att tio ­tusen unga äter antidepressiva mediciner för att klara av vardagen, menar insändarskribenten.
Vi kan aldrig acceptera att tio ­tusen unga äter antidepressiva mediciner för att klara av vardagen, menar insändarskribenten.

Allt fler unga i Danderyd lider av psykisk ohälsa. I Stockholm uppger dryga 30 procent av tjejer mellan 21-24 år och mer än 20 procent av killar i samma ålder att de har ett nedsatt psykiskt välbefinnande. Trots att Sverige är ett att de rikaste och mest välmående landet är det i dag mer än tio tusen unga som äter antidepressiva mediciner för att klara av vardagen.

Psykiatriområdet är ett av regeringens mest prioriterade områden. Sedan 2006 har 3,7 miljarder kronor satsats på åtgärder som syftar till att förbättra situationen för personer som lider av psykiska besvär. Regeringen har nu beslutat att satsningen ska vara permanent. Detta innebär 900 miljoner kronor per år som kommer möjliggöra att fler får stöd och hjälp.

Vården har ett mycket stort ansvar för psykiatrin och trycket är idag enormt. Vårdgarantin som nu är lag innebär att du inom max 90 dagar ska få vård. För barn och unga som mår psykiskt dåligt är 90 dagar en evighet. Regeringen har därför infört en utökad vårdgaranti som innebär att efter en bedömning är gjord ska man inte behöva vänta mer än 30 dagar.

Den förbättrade elevhälsan är också ett steg i rätt riktning för att unga ska få bättre stöd men vården är inte ensamt lösningen på att unga ska må bättre. Den ökade psykiska ohälsan är ett tecken på en större problematik i samhället. Det är därför viktigt att fler delar inom samhället tar ett större ansvar för att unga ska må bättre.

Vi kan aldrig acceptera att tio tus­en unga äter antidepressiva mediciner för att klara av vardagen eller att någon ska behöva må så dåligt att han eller hon väljer att ta sitt liv.