Ändra inte våra nya bussturer

Vi är många som glatt oss åt den nya busssträckningen Fresta-Station. Känns som vi kommit närmare stan och det har blivit lättare att lämna bilen hemma. Läser så i tidningen en stor artikel om att några skolbarn fått besvärligare till skolan. Lös då detta med skolskjuts i stället för att alla ska tvingas åka runt halva Väsby alla turer hela året. Tänk alla gånger buss 539 kört upp till Söderviksskolan och vänt trots att det nästan aldrig fanns några påstigande.