Anhöriga tvingas att bli personliga assistenter Servicen försämras Stigen är en isbana

Upplands-Bro kommun bryr sig inte om Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som ger oss rätten till personlig assistans när vi har stora och omfattande funktionshinder utan går längre än vad försäkringskassan går i sina bedömningar när man bedömer de grundläggande behoven.

På detta sätt så tvingas man in i kommunal hemtjänst och våra anhöriga tvingas att bli våra personliga assistenter mot både vår och våra anhörigas vilja.

Detta strider helt mot konventionen om mänskliga rättigheter för funktionshindrade och LSS samt socialtjänstlagen där det slås fast att man ska respektera den enskildes egen vilja.

Upplands-Bro kommun är alltså numera en ren diktaturstat där de demokratiska rättigheterna inte har någon funktion

Sven Aivert