Anmäl din försenade post

Du som klagade på att posten inte kom eller delades ut sent. Om du inte redan gjort det så gör en anmälan till Post- och telestyrelsen.

Det finns åtminstone minst en tidigare anmälan av precis samma art där innan mot utdelningen i Sundbyberg.

En som oxå blev utan post