ANNONS

Anställda ska få medinflytande

ANNONS

Svar på insändaren 21 april, ”Sanningen gör ont”.

Anställda i kommunens äldreomsorg gör ett fint och mycket viktigt arbete, Haninge kommun ser gärna att ungdomar söker sig till vårdarbete inom kommunen och välkomnar dem som söker sig hit.

Sammantaget är det flera hundra personer som arbetar inom den kommunala vården och omsorgen och dessvärre blir en del medarbetare sjuka, oftast tillfälligt men ibland med sjukdomar som blir långvariga och med återkommande problem.

För dem har arbetsgivaren ett särskilt ansvar att erbjuda diagnosticering, bedömning av medarbetarens hela situation och rehabilitering. För att på bästa sätt stödja dessa medarbetare anvisar då Haninge kommun en lämplig läkarkontakt. Cirka en procent av kommunens anställda får denna extra insats. När det gäller lönenivån för personal inom vården så ligger kommunen ungefär som övriga kommuner i Stockholmsområdet, ibland något över genomsnittet. Lönerna följer de centrala löneavtalen.

Kommunen har samverkansavtal som ska ge anställda medinflytande i verksamheten avseende arbetsmiljö och kvalité. Ambitionen är självklart att detta ska fungera bra och ge en positiv och öppen dialog mellan chefer och medarbetare.

Annett Haaf (S)

äldrenämndens ordförande

Annica Hjerling (MP)

talesperson/personalpolitik

ANNONS