”Ansvariga på Haninge kommun borde ta stort ansvar för Jordbro”

Jordbro United, Mötesplats Jordbro och fritidsgården samt Vägen ut är några av verksamheterna som måste flytta innan rivningen.
Jordbro United, Mötesplats Jordbro och fritidsgården samt Vägen ut är några av verksamheterna som måste flytta.
"Haninge kommun har sålt marken under Jordbro kulturhus till ett fastighetsföretag och krumbuktat för att få igenom planprogrammet. De ansvariga för allt detta borde ta på sig ett stort ansvar för vad som kommer att ske i orten", skriver Jordbro världsorkester i en debattartikel.

I dagarna kom polisens rapport om så kallade utsatta områden i Sverige 2019.

Man kan tycka olika om det kloka i att offentligt stämpla platser som utsatta.

Men ingen kan väl säga att segregation, fattigdom och kriminalitet inte finns i dessa områden?

En av de platser där polisen ser en negativ trend är Jordbro. Vad gör då Haninge kommun i Jordbro? Jo, river kultur- och föreningshuset

Jordbro världsorkester

I stort sett är läget oförändrat.

Några platser utvecklas mot det bättre.

Andra mot det sämre. En av de platser där polisen ser en negativ trend är Jordbro.

Vad gör då Haninge kommun i Jordbro?

Jo, river kultur- och föreningshuset.

Vi har tillsammans med många andra bedrivit ett riktigt samhällsbyggararbete

Jordbro världsorkester

Den mötesplats som skulle kunna vara en motkraft mot rädsla, tystnad, ensamhet, kriminalitet och extremism.

Vi är en av de föreningar som ägnat oräkneligt med tid åt att ta tag i vinddrivna barn- och unga i Jordbro för att skapa positiva aktiviteter och händelser.

Vi har tillsammans med många andra bedrivit ett riktigt samhällsbyggararbete.

Målet har varit att unga människor ska känna hopp om en bra framtid. Det preventiva har varit en bifunktion av det kreativa.

Mitt framför näsan har kommunen haft ett i sanning levande kulturhus.

Befolkat av eldsjälar, föreningar och professionella som varit beredda att göra det hårda jobbet att skapa tillit mellan människa och människa.

Mellan människa och myndigheter.

Nu går allt i graven.

Ett fastighetsföretag som har mage att kalla sig för Samhällsbyggnadsbolaget ligger på för att få riva.

Kommunen har sålt marken och krumbuktat för att få igenom planprogrammet.

De ansvariga för allt detta borde nu ta på sig ett stort ansvar för vad som kommer ske i Jordbro.

Kommer de att göra det?

Jordbro världsorkester