Antalet godkända elever har ökat

Vi vill förbättra resultaten i skolan. Systematiskt kvalitetsarbete är ett led i att förbättra skolresultaten. Glädjande visar VT 2014 betygsrapportering att meritvärdena för årskurs 9 i Broskolan, Hagnässkolan och Ekhammarskolan har ökat.

Meritvärdena har ökat såväl för flickor som för pojkar. Glädjande är även att antalet elever som uppnått minst godkänt i alla ämnen har ökat.

Lärarens kontakt med eleverna är helt avgörande för bra resultat. Skickliga lärare ska ha bra lön och kunna göra karriär inom sitt yrke. Vi fortsätter satsa på lärarna genom att bland annat öka deras löner. Lärarnas och förskollärarnas löner ökar från 1 juli i år med 4,5 procent, att förhandla om vid individuella lönesamtal. Våra lärare har möjlighet att vidareutbilda sig genom fortbildning såsom mattelyftet och läslyftet.

Vi deltar aktivt i satsningen på förstelärare och har i nuläget tillsatt nio förstelärartjänster. Fler kommer att tillsättas under hösten.

Enträget arbete ger resultat och jag vill passa på och önska alla elever, lärare, rektorer och annan skolpersonal ett välförtjänt avkopplande och soligt sommarlov.

Yvonne Stein (FP) ansvarig för utbildning, plan och exploatering