Äntligen hinder i parken

Efter många år av farlig trafik i Blackebergsparken har vår lokala politiker Cecilia Obermüller lyckats få förvaltningen att införa trafikhinder.

Risken för att en olycka inträffar har under många år varit mycket hög. Bilar har använt parken som smitväg mellan Holbergsgatan och Grundtvigsgatan, ofta i hög hastighet.

Under våren kommer en bom att sättas upp. Jag vill ge en stor ros till Cecilia och även till förvaltningens Gunnar Hedman som mycket snabbt beställt den välbehövliga bommen. Förhoppningsvis kan nu våra barn, och alla andra, känna sig tryggare i Blackebergsparken.

Håkan