Äntligen lyssnar en politiker på oss

Kommentar till insändaren ”Bygg parkeringshus för jobbpendlarna” den 18 augusti:

Äntligen en politiker som lyssnar. Tack Karl Henriksson (KD) för ditt realistiska förhållningssätt till trafik och parkering.

I vårt remissvar i april 2015 avseende kollektivtrafikplanen och parkeringsprogrammet framförde vi vårt stöd till den ökade satsningen på cykel- och gångtrafik. Vi framförde även förslag på vad som krävs för att planerna ska bli ändamålsenliga.

Men vi betonade också att en förutsättning för att kommunikationerna ska fungera är att praktiska infartsparkeringar för bilar finns vid kommunens pendeltågsstationer. Alla kan inte cykla till tåget året runt! Man måste vara realistisk.

Förbättringar i kollektivtrafiken och för cyklister ska inte ske genom försämringar för bilisterna, exempelvis genom dåliga parkeringsförhållanden. Det måste vara möjligt att parkera vid pendeltågen även efter klockan 07.45 på vardagar.

Bra cykelleder, tätare bussförbindelser och bra infartsparkeringar är det som krävs för att få en effektiv kollektivtrafik!

Vi presenterade redan 2009 ett förslag på en framtidsversion hur Stuvsta centrum skall bli mer ändamålsenligt för kollektivresenärer och besökare. Nu är det äntligen en politiker som lyssnar.

Styrelsen för Stuvsta gårds villaägareförening