Min lokala hjälte

Är ni rädda för demokrati?

Under flera år har Huddinge haft visionen ”Delaktighet”.Sedan ett år anordnar man demokratidagar i kommunen.

Det kanske är bra, men kommunens ledande politiker har helt glömt bort att själva vara demokratiska. Om man verkligen ville ha delaktighet och demokrati hade man även bjudit in Sverigedemokraterna att delta i Demokrati- och mångfaldsberedningen, precis som alla andra partier i kommunfullmäktige (KF).

2 411 personer i kommunen har alltså inte ens i dag beretts möjlighet att på lika villkor som övriga KF-partiers väljare belysa frågeställningar beträffande hur kommunens organisation och verksamhet ska utformas för att kunna utveckla den lokala demokratin och främja ett reellt politiskt inflytande för invånarna på den punkten.

Det är en skam att man är så rädd för demokrati och delaktighet. Eller är det bara sin makt man vill värna och därför utestänger SD så långt det går?