Är pengar viktigare än att bevara skogen?

Placeringen av den nya Eriksbergsskolan är en fråga som engagerar många Helenelundsbor.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade på sitt sammanträde den 21 november att skicka ut frågan om lokalisering av en ny Eriksbergsskola på remiss till berörda nämnder fram till den 15 mars 2013. De nämnder som får remissen är barn- och ungdomsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, trafik- och fastighetsnämnden och miljö- och byggnadsnämnden.

En konsultrapport, som presenterades för någon månad sedan, hävdade att Näckanskogen var den bästa platsen för den nya skolan. I den framkom också att den mark där Eriksbergsskolan nu ligger är värd mellan 60 och 80 miljoner kronor. Konflikten står alltså mellan miljoner in till kommunkassan eller en bevarad Näckanskog.

För oss som vill rädda Näckan­skogen som grönområde är det ett steg i rätt riktning att nu den befintliga tomten åter finns med som alter­nativ, men frågan är fortfarande långt ifrån avgjord. Det är helt uppenbart att Moderaterna tvingats backa ett halvt steg för opinionstrycket från de närboende och från de partier som vill rädda Näckanskogen.

För oss socialdemokrater är huvudalternativ att den nya Eriks­bergsskolan ska byggas på den tomt som skolan ligger på nu. Det är det klart bästa förslaget. Då ­ligger ­skolan bra till i upptagnings­området och är enkel för föräldrarna att komma till för att hämta och lämna. Det krävs dock vissa insatser för att minska bullernivåerna och skapa en bra skolmiljö, men det är inget som inte går att lösa under den fortsatta processen.