ANNONS

Arbetet mot missbruk bland unga fortsätter

Amelie Tarschys Ingre (L), är ordförande för utbildningsnämnden på Lidingö.
Amelie Tarschys Ingre (L), är ordförande för utbildningsnämnden på Lidingö.
Många unga använder alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS) i Sverige. Tyvärr är Lidingö inget undantag.
Samhällsproblemet måste hanteras på olika nivåer och skolan har en viktig roll. Det skriver majoritetens politiker i utbildningsnämnden i en insändare.
ANNONS

En undersökning från 2018 baserad på svar av elever i åk 9 och åk 2 på gymnasiet visar att ungdomars användning av alkohol, tobak och narkotika på Lidingö är högre än genomsnittet i Stockholms län. Även om alkohol fortsatt är den vanligaste drogen så har attityden till narkotika förändrats under åren. Idag anser nästan var fjärde pojke i gymnasiet att det inte finns någon skaderisk med att prova cannabis. Denna utveckling ser vi i hela landet.

I våras beslutade Lidingö stad om en handlingsplan för arbetet med ANDTS-frågor i kommunal skola och fritidsverksamhet på Lidingö. Det gjordes i samarbete med polisen och fristående skolor har uppmuntrats att ta efter initiativet. Fokus för handlingsplanen ligger vid rutin för tidig upptäckt av riskbruk för att så tidigt som möjligt kunna sätta in rätt åtgärder. Konsumtion av ett preparat är ofta inkörsporten till att testa tyngre substanser och det finns ofta koppling mellan spelmissbruk och psykisk ohälsa. 

Handlingsplanen rymmer en rad åtgärder och stödinformation till personal i skol- och fritidsverksamheter. Här finns steg-för-stegprogram för hur personal ska agera vid misstanke om bruk av ANDTS av barn under 18 år och varje enhet ska enligt planen utse en ANDTS-samordnare som är i kontakt med stadens preventionssamordnare.

Det är viktigt att man jobbar för att förebygga bruk och missbruk tidigt. Riskfylld konsumtion i unga år tenderar att följa med resten av livet. Vi hoppas att stadens och polisens gemensamma insatser ska kunna vända trenden och stötta de lidingöungdomar som är behov av stöd.

Amelie Tarschys Ingre, ordförande (L) Utbildningsnämnden

Carl Östring, vice ordförande (M) Utbildningsnämnden

Michael Tranell, gruppledare (LP) Utbildningsnämnden

Christina Rosenquist, gruppledare (KD) Utbildningsnämnden