Arbetslinjen viktig även för de äldre

Svar på insändaren ”Moderater gör reklam för diskriminering” den 21 maj:

Trots den hårda globala ekonomiska krisen har Sverige klarat sig bättre än många andra jämförbara länder. Det beror på att regeringens arbetslinje fungerar, trots svåra ekonomiska tider. Sysselsättningsgraden har ökat sedan 2006 och 200 000 nya arbeten har skapats. För att fortsätta stärka ekonomin krävs en fortsatt aktiv arbetsmarknadspolitik som bryter utanförskapet och får fler tillbaka i arbete.

Regeringen har sänkt inkomstskatterna genom jobbskatte­avdragen. För exempelvis en undersköterska med 19 500 kronor i månadslön innebär det 1 462 kronor mer varje månad, eller en hel månadslön extra varje år – enbart genom jobbskatte­avdraget. Sverige har länge varit ett land där låga och normala inkomster har beskattats högt. Detta ska vi nu komma till rätta med, så att arbete lönar sig mer.

För pensionärer är arbetslinjen också viktig, eftersom pensionssystemet är beroende av att människor arbetar. Bromsen i pensionssystemet slår till när inbetalningarna till pensionssystemet understiger skulderna. Därför behöver vi vara många som arbetar och betalar in till pensionssystemet.

Vid årsskiftet genomfördes den fjärde pensionsskattesänkningen. En genomsnittlig pensionär med inkomstpension får efter Alliansens reformer sedan 2006 tillsammans med de satsningar vi lade fram vid årsskiftet därmed 6 600 kronor mer i plånboken under 2013. En genomsnittlig ogift pensionär med endast garantipension får 3 650 kronor mer nästa år. Så upprätthåller vi generationskontraktet med de som byggt vårt välfärdssamhälle.

Mikael T. Eriksson

gruppledare

Moderaterna i Sundbyberg