ANNONS

Årsta slott ska bidra till besöksnäringen

ANNONS

För oss moderater är en utveckling av Årsta slott en angelägen fråga. Slottsmiljön och dess rika historia utgör en av Haninges viktigaste kulturskatter.

Årsta slott har en enorm potential inom Haninges besöksnäring som aldrig har utnyttjats.

Moderaterna har i en motion till kommunfullmäktige lyft förslag på det fortsätta arbetet med Årsta slott och vi kan med glädje konstatera att den rödgröna minoriteten nu lägger fram förslag helt i linje med vår motion.

Vårt förslag är att kommunen tillsammans med en kunnig destinationsutvecklare ska ta fram en vision för Årsta Slott i bred dialog med berörda intressenter och Visit Haninge.

Det är glädjande att vi nu har samma syn på utvecklingsarbetet och ser fram emot att Årsta slott får möjlighet att bära sina egna kostnader och bidra till Haninges växande besöksnäring där det lokala näringslivet får möjlighet att växa samtidigt som nya aktörer kommer in.

Stockholm och Haninge är i en mycket expansiv fas och vi ska utvecklas i takt med regionen. Vi i Haninge kan mer!

Martina Mossberg (M),

oppositionsråd,

Alexandra Anstrell (M),

ANNONS

talesperson besöksnäring och skärgårdsfrågor

Moderaterna hoppas att Årsta slott som besöksmål i framtiden ska kunna bära sina egna kostnader.