L om arvodesbråket: ”Konstruktiv kritik är en sak…”

Mathias Lindow (L)
Mathias Lindow (L) försvarar arvodena på interna alliansmöten.
Konstruktiv kritik är en sak, osanningar en annan. Det skriver kommunalrådet Mathias Lindow (L) i en insändare apropå bråket om politikerarvoden i Österåker.
"Vi i Liberalerna vill svara med fakta, fakta som S känner till och är väl medvetna om".

Mot bakgrund av senaste utspelet från Socialdemokraterna i Österåker vill vi i Liberalerna svara med fakta, fakta som S känner till och är väl medvetna om.

L styr, tillsammans med Alliansen, Österåkers kommun och som majoritet har vi ett samordningsansvar.

Det innebär att vi tillsammans med kommunstyrelsens ordförande bereder ärenden, ett arbete som vi med vår tid och energi tar på allvar.

Jag som kommunalråd för L får inte något extra arvode för dessa ”hemliga” möten men ser det ändå vara självfallet att mötesarvode ska utgå, vilket styrks av beslut i fullmäktige och den socialdemokratiskt ledda revisionen.

Mötena inte ”hemliga”

Och nej, dessa möten har aldrig varit hemliga. Vi har varit helt transparenta med detta under en längre tid och det är anmärkningsvärt att S nu kommer med helt grundlösa anklagelser.

Österåkers invånare förtjänar mycket bättre

Mathias Lindow (L)

Vi ser oppositionen vara en väldigt viktig del av vår demokrati. Men att medvetet försöka skapa missnöje och osäkerhet hos kommuninvånare genom att sprida osanningar är inte rättfärdigande eller hederligt. Inte alls.

Vi hoppas att S höjer sig från den här nivån – Österåkers invånare förtjänar mycket bättre.

Mathias Lindow (L) kommunalråd i Österåkers kommun