Återinför remsan

Svar på insändaren ”Reskassan bättre än ryktet” den 20 augusti.

Vi åkte gruppresa med förbetalt accesskort för ett barn, en vuxen samt en pensionär. Vid spärren informerade jag vad det gäller. Trots det drog spärrvakten för tre vuxna. Barnet är 12 år, pensionären är fyllda 70 år. Informerade SL-kundtjänst, men fick svar att det är resenärens skyldighet att hålla koll på saldot.

Återinför remsan.

Arne Bålstedt