Återinför syskonförtur vid val till skola och förskola

På hösten år 2014 togs möjligheten till syskonförtur när familjer ska göra val av skola till sina barn bort. Detta med hänvisning till att skollagen inte ger utrymme för en sådan förtursregel. Dock finns det flera kommuner som fortfarande använder sig av syskonförtur utan problem.

Vi i Folkpartiet Liberalerna vill återinföra syskonförtur i Sundbyberg. Att få gå i samma skola eller förskola som sitt eller sina syskon ger trygghet och en stabil grund för att lyckas i skolan. Många familjer har i dag brist på tid och har svårt att få livspusslet att gå ihop. Med alla syskon i samma förskola och skola minskar antalet transporter, miljön förbättras och det sparar tid. Detta gör även att föräldrarna får mer tid för att vara med sina barn.

I Sundbyberg har det varit en diskussion om den juridiska tolkningen av syskonförtur. Nu vet vi att Stockholm utan hinder har återinfört syskonförtur och att exempelvis Solna, Huddinge och Sollentuna använder sig av syskonförtur som urvalskriterium vid val till kommunal skola. Därför ser vi inga hinder för Sundbyberg att återinföra syskonförtur.

Johan Storåkers (FP), 2:e vice ordförande grundskole- och gymnasienämnden

Henrik Persson (FP), ledamot i förskolenämnden