ANNONS

Återvinning bör vara ett kommunalt ansvar!

ANNONS

Återvinningsstationerna för förpackningar fungerar tyvärr dåligt i Täby och på många andra håll. Mycket har skrivits i ämnet under årens lopp. Tyvärr riktas kritiken ofta åt fel håll. Ansvaret för insamlingen av tidningar och förpackningar ligger enligt riksdagsbeslut på näringslivet, så kallat producentansvar.

För detta har bolaget FTI, Förpacknings & Tidningsinsamlingen AB, bildats. FTI ska ansvara för uppsättning av återvinningsstationer samt drift och underhåll. Kommunens enda uppgift är att lämna bygglov. FTI:s verksamhet finansieras av de avgifter som man lagt på alla förpackade varor som vi konsumenter bär hem från butiken.

Genom att inte anpassa tömning och städning efter det verkliga behovet kan FTI spara pengar. Det har under åren visat sig att FTI inte är särskilt lyhörda för kommunernas och innevånarnas klagomål, beroende på att man inte känner något lokalt ansvar.

Därför skulle det vara bättre om kommunerna hade ansvaret för insamling av förpackningar på samma sätt som för övrigt avfall.

Kommuninnevånarna skulle då ha en tydlig måltavla för eventuell kritik. Förmodligen skulle kommunerna inte våga missköta verksamheten på det sätt som FTI gör. Men vi får inte glömma kommuninnevånarnas ansvar.

Förpackningar spridda utanför till synes överfulla containrar är en vanlig syn, men att dessa inte töms som de borde ger ju inte människor rätt att skräpa ner. Ofta går det att trycka in ytterligare plast- eller pappersförpackningar, jag har ännu inte misslyckats med detta.

I värsta fall får man väl låta förpackningarna ligga kvar i bilen till ett annat tillfälle.

Tyvärr förekommer det också att man dumpar annat än förpackningar vid återvinningsstationerna, men det kan ju bero på att de på grund av FTI:s dåliga skötsel uppfattas som sopstationer.

Till sist, återvinningen av förpackningar är viktig, då det leder till stora besparingar både när det gäller energi och råvaror. Trots problemen är det viktigt att vi fortsätter att återvinna förpackningar för miljöns skull!

ANNONS

Täbybo

Bättre om kommunerna hade ansvaret för insamling av förpackningar på samma sätt som för övrigt avfall.