Återvinningstunnor förstör miljön

Återvinningstunnor på Alviksvägen vid Alviksplan. Så beklämmande. Återigen har företrädare för hållbarhetshysterin rusat in i en återvändsgränd. Tunnorna är extremt miljöstörande och skulle aldrig ha placerats ut.

Andra exempel på grava snedsteg i hållbarhetssammanhang är de farliga energisparlamporna, laddade med kvicksilver, vilka nu finns i stor mängd där människor vistas, för att inte tala om etanolkramandet som resulterat i skogsskövling och ianspråktagande av jordbruksmark.

Återvinningstunnorna kan mycket väl plockas bort, särskilt när Bromma ÅVC sedan några år kommit på plats, trots stadens planerares häpnadsväckande obstruerande i åratal. Tunnornas placering, som bland annat alstrar otillbörlig biltrafik på gång- och cykelbanan, är extremt illa genomtänkt. Att planera för ännu större tunnor är därmed att backa in i framtiden. Hur tokigt det är har tydligen inte observerats av Helen Törnqvist (C).

Därför föreslår jag ett sammanträffande på platsen för att studera verkligheten. Det blir inte någon ”tjusig” konferens men ett nog så nyttigt studium.

Jan Sjögren Bromma