Att hålla sig till vänster är logiskt

Svar på insändaren ”Högertrafik är bäst på gångvägar” den 15 oktober:

Jag har en annan uppfattning. Eftersom vägtrafikkungörelsen är tydlig med att när man befinner sig på körbana ska man gå längst till vänster i färdriktningen och ”den som använder cykelbana går lämpligen på den vänstra sidan”.

Det är logiskt, vem vill ha en cykel i ryggen, nej bättre då att möta denna. Detta är ingen lag, men om alla alltid som gående håller till vänster skulle det bli lättare för oss alla.

Högertrafik innebär att man kör, cyklar och åker på höger sida, men att man går på vänster sida för att möta trafiken, logiskt!

Håkan Bystedt