Att tänka på när vi cyklar

Nu är cykelsäsongen i full blom men samspelet mellan olika slags trafikanter funkar inte riktigt bra.

Vi som cyklar måste tänka på en del regler när vi korsar vägar på så kallade cykelöverfarter. Dessa överfarter är markerade med vita kvadrater i vägbanan.

Här måste man som cyklist vara försiktig och bara korsa vägen om det kan ske utan fara.

När man som cyklist kommer in på en väg från en cykelbana har man dessutom väjningsplikt gentemot fordonstrafiken på den vägen. Läs gärna mer på Transportstyrelsens hemsida:

http://www.transportstyrelsen.se/sv/Vag/Trafikregler/Cyklist-mopedist-motorcyklist/Trafikregler/

Simma lugnt!

Peter