Åtta goda råd till polismästaren

Kommentar till artikeln ”Roslagspolisen ska spara miljoner” den 29 oktober:

Polismästaren i Roslagens polismästardistrikt Carolina Björnsdotter Paasikivi beklagar sig över att hon måste spara 13 miljoner under 2015 inom verksam­heten. Vad ska jag spara på undrar polismästaren uppgivet, jag har ju ingen chefssekreterare. Jag har suttit i polisstyrelsen under åtta år och kan komma med några goda råd.

Den som är polismästare måste ha en bakgrund som ”riktig polis”, det vill säga ha arbetat några år i yttre tjänst.

Minska kraftigt på trafikpolisinsatser som i första hand riktar sig mot hederliga medborgare och se till att polisen prioriterar jakten på förbrytare.

Minska antalet poliser i inre tjänst och låt tjänstemän ta hand om administrationen.

Ställ högre krav på de lokala poliskontoren. Det är orimligt att till exempel Åkersberga polisstation med nio polisers bemanning bara släpper in medborgarna nio timmar i veckan.

Kräv att alla poliser ska ha uniform.

Se till att fler poliser patrullerar till fots.

Bli mer tillgängliga, svara i telefon direkt i stället för att hänvisa till hemsidan, Facebook och oändliga knappval.

Lägg märke till att jag är mycket positivt inställd till de ambitiösa poliser som sliter hårt för att klara av sitt uppdrag.

Björn Molin