ANNONS

Åtta timmar är för länge

Åtta timmars arbetsdag
Borde vi arbeta mindre?
"Det finns inget 'naturligt' i dagens system med åtta timmars arbetsdag", skriver insändarskribenten.
ANNONS

Nu är det exakt 100 år sedan lagen om åtta timmars arbetsdag antogs.

Sedan dess har fackligt aktiva sett till att vi fått semester och föräldraledighet. Men arbetsdagen är fortfarande åtta timmar, och många jobbar ännu längre än så.

Ingen ångrar på sin dödsbädd att den jobbade för lite. Många av oss vill gärna ha mer tid till familj, vänner eller egna engagemang. Men kan marknaden tillåta det?

Arbetstidsförkortning är inte bara önskvärd och möjlig, utan också nödvändig.

Ett samhälle som bygger på maximal konsumtion och aktieutdelning klarar inte klimatkrisen. Vi behöver sätta andra mål: mer fritid, slopad arbetslöshet och högre grad av självförsörjning.

Det finns inget ”naturligt” i just dagens system. Det är skapat av människor och kan också förändras av oss.

Ett första steg kan vara sex timmars arbetsdag. En passande present till hundraåringen som gick ner i arbetstid.