ANNONS

Attefallshusen är ett populistiskt hafsverk

ANNONS

Den 2 juli trädde en ny lag i kraft, lagen om de så kallade Attefallshusen. Nu ska en fastighetsägare utan att söka bygglov kunna öka sin huvudbyggnad med 15 kvadratmeter och bygga ett nytt hus på 25 kvadratmeter på tomten.

Haninge kommun har beslutat att lagen inte ska gälla i särskilt skyddsvärda områden som till exempel Dalarö, Utö och Årsta Havsbad. Det är ett klokt beslut.

För det första handlar det om viktiga kulturvärden: I vårt välbärgade och glesbefolkade land har vi råd att slå vakt om unika boendemiljöer.

För det andra: Lagen om Attefallshusen är ett populistiskt hafsverk. Flertalet tillfrågade instanser – lagrådet, regelrådet, hov- och tingsrätterna, länsstyrelserna och Sveriges arkitekter – har riktat svidande kritik mot förslaget. Lagrådet talar till och med om grundlagsbrott i samband med beredningen.

Hur kommer det sig då att en majoritet av riksdagens ledamöter har röstat för ett så illa genomtänkt förslag?

Förklaringen är lika enkel som deprimerande, ur demokratisk synvinkel: Det handlar om att till varje pris vinna röster från en betydelsefull mellangrupp, villa-ägarna. Inget parti vill bli utpekat som det som hindrar människor från att bygga på sina egna (eller rättare sagt bankens) dyrt belånade tomter. Då kör man hellre över kommunerna och deras detaljplaner.

Bostadsminister Attefall försvarar sig med att man ska göra en ”bredare analys” när de nya reglerna ”varit i bruk ett tag”. Ett stalltips är att lagen kommer att begravas i tysthet eller bli rejält urvattnad när väl valet är över och de förhoppningsfulla villa-ägarna har lagt sina röster. Men innan dess kan mycket skada ske. Från demokratisk synpunkt är det ett sorgligt spektakel. Men låt oss hoppas att Haninges politiker har mera ryggrad än sina kollegor i riksdagen.

Fastighetsägare och medlemmar i föreningen

”Bevara sommarstaden Årsta Havsbad” genom ordförande Karin Marcus

ANNONS