Även nya stadsdelar behöver gröna ytor

Kommunstyrelsen tog i maj beslut om de grönytefaktorer som ska gälla vid nybebyggelse i centrala Sundbyberg. En grönytefaktor anger hur stor del av en tomts totala yta som är ”ekoeffektiv”, det vill säga har positiv betydelse för platsens ekosystem och lokalklimat. Generellt tillämpas en grönytefaktor på minst 0.5 för alla tomter i Sundbybergs stad som ska bebyggas. Dock med undantag för Lilla Alby, centrala Sundbyberg och Storskogen som ska ha en faktor på minst 0.3.

Vi kan inte förstå, om miljövärdena ska prioriteras, att det finns lägre ambitioner för Lilla Alby och Storskogen. Det är vår tydliga miljö­politiska åsikt att även dessa stadsdelar ska ha en grönytefaktor på 0.5.

Vi är enda parti som står för detta gröna synsätt och det oroar oss mycket. Att prioritera och värna de gröna ytorna i staden är ett måste, inte minst med tanke på kommande generationer.

Anna-Lena Hammarin (FP)

Johan Storåkers (FP)