Avskaffa valplakaten

Valet är över, men valskyltarna hänger kvar. De är en trafikfara och ett miljöproblem.

Till nästa val föreslår jag att partierna enas om att inte sätta upp några plakat. Kanske Miljöpartiet i god tid inför valet kan ta initiativet?Svensson