Avtalet om Mörby bra för hela Danderyd

Det nyligen skrivna avtalet för en upprustning av Mörby centrum är ett mycket välkommet besked.

Ett fräscht centrum med levande handel och tillhörande gröna ytor är dessutom avgörande för att platsen ska kunna kombineras med en än mer hållbar och modern kollektivtrafik i framtiden.

Det är viktigt att genomförandet blir minst lika bra som planerat och att det kommer ge mervärde för hela kommunen.

Ett attraktivt Mörby cent­rum är bra för hela Danderyd, i dag och i framtiden!

Katja Isacsson (M)