ANNONS

Axelsberg förstörs av alla bilar och byggen

ANNONS

Jag har alltid lyft fram närheten till naturen, den friska luften och att det är mycket färre bilar, som tre goda anledningar till att jag valt att bo i Axelsberg i stället för inne i stan. Jag tror att dessa anledningar, när Axelsberg byggdes ut för cirka 50 år sedan, var något som man ansåg var viktiga för en god boendemiljö.

I dag ökar invånarantalet i Stockholm drastiskt och det behövs nya bostäder om vi ska fortsätta växa som storstad, det får vi ofta höra. Det verkar i praktiken innebära att man numera anser att de värden som en gång var viktiga hörnstenar för en god boendemiljö inte längre är lika viktiga.

Jag har bott i Axelsberg i 20 år och sett hur bilismen ständigt ökat. Den största ökningen har skett efter att man iordningsställde Hägerstensvägen och öppnade upp för bilarna där 2010. Av ren nyfikenhet har jag under en dag vid fyra tillfällen räknat bilarna som åker genom rondellen Hägerstensvägen/Stjernströms väg. Vad jag kom fram till är att det i genomsnitt passerar cirka 5 000 bilar på tolv timmar.

Vi har nyligen fått läsa i våra lokaltidningar att det ska byggas 500 bostäder när tunnelbanan ska dockas och Axelsberg får ett nytt centrum. Det kommer att byggas ytterligare 200 lägenheter i Henriksberg intill 4-H gården, och cirka 55 på Stjernströms väg.

Min fråga är: Hur mycket trafik kan en liten förort som Axelsberg tåla? Finns det några gränsvärden som riskerar att överskridas? Hur påverkas vi som bor här av den ständigt ökande trafiken? Vad händer med den genuina 60-tals miljön när många grönområden byggs bort?

Du som känner precis som jag, att vi ska värna om vår närmiljö både nu och inför framtiden och som har förslag på vad vi kan göra, gå med i Facebookgruppen ”Rädda Axelsberg”.

Jan

Vad händer med den genuina 60-talsmiljön i Axelsberg när så mycket ska byggas, undrar insändarskribenten.foto: mostphotos

Det verkar i praktiken innebära att man numera anser att de värden som en gång var viktiga hörnstenar för en god boende­miljö inte längre är lika viktiga.

ANNONS