Både gamla och unga ­borde testas för att fortsätta köra

Svar på insändaren ”Inför gräns för äldre bilförare” den 24 februari:

Åldersdiskriminering är den enda tillåtna diskrimeringsorsaken i Sverige. När det gäller bilkörning undrar jag om det per definition är säkrare att under färd prata i mobiltelefon eller skriva sms än att köra med hörapparat? Dagligen upplever jag i trafiken ganska unga bilförare som är till allmän trafikfara genom sitt agerande med telefonerna. Men det gör ju inget – de är ju oftast inte ”äldre”.

Det vettigaste vore om alla körkortsinnehavare fick göra ett körkortsprov till exempel vart tionde år för att få behålla körkortet. Det skulle kanske inte bara gallra bort de äldsta förarna.

Gunilla Lindqvist