Både kunskapen och lärarna är respekterade

Svar på insändaren ”Föraktfull inställning till lärare och bildning” den 18 juni:

I debatten om skolan ska vi vara sakliga och rättvisande. Där har både media, politiker, skolans anställda och allmänhet ansvar. I de flesta fall är debatten om skolan ansvarsfull, men det händer också att saklig grund för innehållet saknas.

Så är det med insändaren. Sedan fyrtio år tillbaka har, säger insändaren, en destruktiv inställning haft högsta ideologiska prioritet. Alltså sedan början av 1970-talet.

Jag håller inte med. Under de senaste tio åren har inställningen till skolan förändrats. Nu betonas kunskap. Så har det inte alltid varit. I dag är kraven höga på alla som arbetar i skolan och lärarnas status höjs genom lärarlyft och karriärtjänster. Så har det inte heller alltid varit.

Enkäter ger många bevis på att eleverna uppskattar och respekterar sina lärare. Det är en sak. En annan sak är lärarlönerna sedda i paritet till det många gånger svåra arbete som lärare har. Lönerna sätts i förhandlingar med lärarfacken. De är respekterade.

Problem i skolan löser vi inte med falskhet utan sakligt och hederligt! Detta krav kan vi ställa både på oss själva och andra.

Margareta Ternstedt (FP)