ANNONS

”Bänkarna i Bro”

parkbänk
Insändarskribenten tycker att det borde finnas bänkar i skuggan, inte bara i solen.
Varför är alla parkbänkar placerade i solen, och inte i skuggan? Det undrar insändarskribenten som tycker att en förändring behövs.
ANNONS

1931 sjöng Noel Coward en kuplett Mad Dogs and Englistmen go out in the mid-day sun.

Jag tror att de som har ansvaret för hur parkbänkarna placerats i Bro kan ha samma brist på omdöme.

Bänkarna står av någon anledning placerade längs skuggfria gång- och cykelvägar. Att under dagtid sätta sig ned på en av dessa bänkar har under den här sommaren varit ren tortyr.

Varför inte placera åtminstone några bänkar i skuggan invid en park?

Jag har hittat två bänkar med skugga under dagtid. Om man cyklar längs Idrottsstigen finns båda bänkarna till vänster placerade längs Härnevistigen, alldeles intill parken. Även de bänkarna är egentligen felplacerade, de är vända mot solen, inte mot parken.

Att bänkarna ändå får skugga beror på lövträden längs Härnevistigen.

För att kunna ta tillvara våra gröna offentliga rum i Bro behöver vi parkbänkar i skugga.

Gunnar Lundström, medelåldersplussare

ANNONS