Bara den nedlagda trädodlingen berörs

Svar på insändaren ”Blir naturreservatet bara en tummetott?” den 1 oktober:

Birger Nord (MP) påstår att Alliansen ska bygga 300 lägenheter i 5-våningshus i Riddersvik och hävdar i namninsamlingen att strövområdena kommer att förstöras.

Sanningen är att det endast är den nedlagda trädodlingen, som har stått tom och stängd i ett antal år, som berörs. Ingenting av Riddersvik utanför trädodlingen berörs. Allt kommer att fortsätta att finnas kvar för allt det Birger Nord räknar upp. Hästarna och stallet ska vara kvar. Grönområdena ska vara kvar. Förslaget är också att det skall huvudsakligen vara rad- och kedjehus i Småa , en förskola samt eventuellt några mindre flerfamiljshus. Stadsplanearbetet kommer att påbörjas inom kort.

Ännu märkligare är att MP i exploateringsnämnden förslog följande: ”En mindre område i triangeln Lövstavägen-Liljekungsvägen-Blomsterkungsvägen kan efter sedvanlig prövning bebyggas med ett mindre antal flerbostadshus”.

Birger Nords partivänner vill bygga de flerbostadshus han inte vill bygga. Snacka om kluven tunga från MP. Vi tar ansvar för att våra egna barn ska kunna bo kvar i området och vill därför bygga, men på en lågt och snyggt sätt.

Helen Jäderlund Eckardt (FP)

Lars-Åke Davidsson (FP)