Bara Lyckebyskolan saknar stor sporthall

Insändarskribenten tror inte att den planerade tälthallen vid Lyckebyskoan blir en tillgång för eleverna.
Insändarskribenten tror inte att den planerade tälthallen vid Lyckebyskoan blir en tillgång för eleverna.

I Haninge finns åtta högstadieskolor. Alla dessa skolor, förutom Lyckebyskolan, har stora idrottshallar, 36–42 meter, och konstgräsplaner. Västerhaninge har ingen konstgräsplan just nu, men planeras att få en inom kort.

Lyckebyskolan har en liten hall, 26 meter, och en stor och en mindre grusplan. I hallen kan inte på något realistiskt sätt utövas några av de stora inomhusidrotterna som innebandy, handboll eller basket.

De små måtten på hallen gör det överhuvudtaget svårt att bedriva meningsfull undervisning i ämnet idrott. Dessutom blir arbetsmiljön undermålig då grupperna är stora. Hoppet att inom överskådlig tid få en riktig idrottshall och en konstgräsplan vid Lyckebyskolan ser nu ut att grusas definitivt.

Den nuvarande politiska majoriteten i Haninge verkar inställd på att tillåta byggandet av en privat tälthall med konstgräs på Lyckebyskolans stora grusplan. Utrymme för en ny idrottshall och en fullstor konstgräsplan försvinner då.

Den nya privata hallen lär inte bli någon tillgång för eleverna på skolan eller idrottsföreningarna i området eftersom hallhyrorna verkar bli höga. Denna hall vänder sig till kunder i hela Stockholmsområdet och bör naturligtvis ligga centralt vid Torvalla.

Bra möjligheter att bedriva idrott i skolan är en stor konkurrensfördel i en tid av fria skolval. Vilken kommun var det nu som skulle bli bäst på idrott i Sverige 2018?

Bert Chestersson, Vendelsö