Barn och unga har rätt att ses som individer

Alla barn har rätt till en individuell utveckling, och har samma värde. Vi har inom Moderaterna med utgångspunkt från bland annat FN:s barnkonvention satt barnets bästa för vår skolpolitik.

Många skolelever i Sverige ska nu göra gymnasieval. Detta är det medvetna steget in i arbets­livet. Det gäller att välja den linje som bäst gagnar fortsatta studier vid högskola eller ett yrkesarbete ­direkt efter gymnasiet.

Elevens egna möjligheter ska tas till vara samtidigt som skolan och samhället ska ge de bästa förutsättningarna. Vi moderater anser att det är viktigt att varje elev är läs- och skrivkunnig samt behärskar nödvändiga kunskaper i matematik.

Samtliga skolor i Danderyd har resultat som ligger i topp i Sve­rige. Vi satsar därför på att de bästa lärarna lyfts fram. För lärarna satsar vi därför på väl genomförd lönesättning, god arbetsmiljö och kompetensutveckling. Alla elever har rätt att få individuellt anpassad utbildning.

Ungdomsarbetslösheten ökar. Denna tendens motarbetar vi. Elever som av olika skäl inte vill eller kan studera med sikte på en plats vid på en högskola ska erbjudas alternativ.

Ett alternativ är satsning på yrkesskolor. Utbildningarna är sådana att varje elev har möjlighet att göra sitt eget val och ta eget ansvar för fortsatt yrkes­karriär. Utbildningen kan kompletteras med högskolekompetens som följd. Arbetslivet är sådant att det krävs en gedigen grundutbildning. Vi kan därför inte acceptera att ungdomar hoppar av skolan på sätt så att detta leder till arbets­löshet.

Sammanfattningsvis strävar vi inom Moderaterna efter att alla människor behövs och att alla har rätt att bli sedda, något som vi har i förgrunden när vi agerar för planering och genomförande av utbildning för våra ungdomar i samhället.

Bodil Borison (M)

ersättare i barn- och utbildnings­nämnden i Danderyd

Elevens möjligheter ska tas till vara, skriver en företrädare för Moderaterna i Danderyd.arkivbild

Vi kan därför inte acceptera att ungdomar hoppar av skolan på sätt så att detta leder till arbets­löshet.