Barn tycks inte ha fått mer social kompetens

Svar på insändaren ”Mobbningen förstör livet för många barn den 3 september:

Alla barn som är på daghem får social kompetens och kommer att fungera bättre i grupper än barn som är hemma, hävdade de som krävde daghemsutbyggnad på 1970-talet.

Trots att nästan alla barn har varit på daghem de senaste decennierna har mobbningen ökat. Så om det inte redan är gjort bör en stor vetenskaplig studie göras som ger oss svaret på varför inte alla barn nu har social kompetens. Då kan de ekonomiska resurserna läggas på rätt åtgärder. Här måste göras om och göras rätt.

Tina