Barnen måste få höras

Sluta klaga på barn som leker ute på gården. Nu när lekplatsen tagits bort i Ritorp för att man ska bygga nya bostäder så finns det inga gungor eller någon bra lekplats för barnen i området.

Du som vill dricka kaffe i lugn och ro på balkongen och klagar när barn leker och låter utomhus: Varför vågar du inte gå fram och klaga på vuxna som sitter ute och har fest på sommarkvällarna? I stället förstörde du en picknick mitt på dagen för tre 6-åringar.

Och du, mannen som gick ut och skrek på 5-åringen så att hon nu är rädd och inte vågar gå ut: Du skulle aldrig våga skrika på någon vuxen på samma sätt, fegis.

Nästa gång: Ta kontakt med föräldrarna i stället för att ge dig på ett barn.

Dessutom bor vi i ett fritt land och barn måste få vara barn. Lekande barn får man stå ut med om man bor i flerfamiljshus.

Till sist: Se till att vi får en ordentlig lekplats i Ritorp, inte bara nya bostäder.

Arg mamma Galoppvägen