Barnen ska få vara i parken

svar på insändaren ”Håll dagisbarnen borta från parkerna” den 14 maj:

Det är väl självklart att parker och andra grönområden tillhör oss alla oavsett ålder. Varför skulle inte barn få vara i våra parker likaväl som vuxna?

Dagis har inga egna gårdar och barn behöver vistas utomhus. Att se alla barn som leker och springer omkring i Gustaf Adolfsparken, Nobelparken och andra gröna områden vi har, ger glädje för både dem och oss vuxna.

Att det blir slitet lite här och där i gräset får man ta – tillgången till natur är viktigare. Det är parkernas grönska och djurliv som ger dagarna givande innehåll för både stora och små.

Välkomna i det gröna alla dagisgrupper! Och glöm inte att det är barnen som är vår framtid.

Mormor/Farmor