Barnens säkerhet borde vara viktigast

Det är minst sagt olyckligt att avstängningen av rektorn på Bällstabergsskolan skedde direkt efter en allvarlig knivincident där barnen och föräldrar på skolan redan känner oro över barnens och skolpersonalens säkerhet.

I en sådan situation skulle man kunna förvänta sig som förälder och skattebetalare i Vallentuna att kommunen som har tillsatt utredningen angående ­oegentligheter i ekonomin på Bällstabergsskolan även tar ansvar för att informera vårdnadshavarna och svara på frågor. I stället har man lämnat över ansvaret till skolans personal.

Som förälder med barn i Bällstabergsskolan och även som skattebetalare i Vallentuna kommun förväntar jag mig att bli kallad till ett föräldramöte där kommunen berättar om bakgrunden och hur utredningen ska skötas samtidigt som kunskapsförmedlingens kvalitet och barnens säkerhet säkerställs.

Kommunens skolor låg år 2014 på plats 184 i Lärarförbundets ranking och det finns mycket utrymme till förbättring. Nyligen fick vi också bevis på att skolorna i Vallentuna inte tillhör de säkraste i landet. I stället för att jobba med att förbättra kvalitén av undervisningen och säkerheten väljer nu kommunen att anlita PWC:s konsulter för att utreda skolans ekonomi. Kommunen verkar alltså prioritera pengar och ekonomi både över utbildningens kvalitet och barnens säkerhet. Jag vill ifrågasätta denna prioritering både som förälder och skatte­betalare i Vallentuna.

Förälder med barn i ­Bällstabergsskolan