Bäst med lokal polis

Svar på insändaren ”Vart har polisen i Vårby tagit vägen?” den 14 januari:

Jag håller med om att polisen behöver synas mer lokalt. Tryggheten ökar när kommun, föreningar och företag kan samarbeta med polisen på orten. Utvärderingar visar också att de lokala poliskontoren har haft en positiv effekt.

Trots detta finns inte alltid de lokala poliserna på plats, till följd av andra prioriteringar som till exempel ingripanden, demonstrationer och särskilda insatser.

Det är därför hög tid att den lokala polisen fredas från andra insatser. Det kan till exempel ske genom att skapa fler lokala polis­kontor, freda tiden för polisens arbete i yttre tjänst och att den lokala polisen görs mer självständig och lokalt förankrad.

Här i Huddinge har Centerpartiet och den politiska majoriteten exempelvis tagit initiativ till att skapa ett nytt lokalt poliskontor i Flemingsberg.

Vi behöver fler lokala poliser. Det får inte vara så att ordningsvakterna är fler än poliserna!

Lisa Alexandersson (C)

vik kommunalråd och ordf i Huddinges brotts­förebyggande råd