Bättre kollektivtrafik i Söderort med trådbuss

Söderort är i stort behov av tvärförbindelser som länkar ihop olika stadsdelar med varandra och förbättrar kollektivtrafikförsörjningen i dessa områden. Vänsterpartiet föreslår att en trådbusslinje – kallad Linje Syd – anläggs mellan Flemingsberg och Globen genom Älvsjö, med hållplatser i bland annat Östberga och Johanneshov.

Moderna trådbussar är kapacitetsstarka elbussar som drivs via en kontaktledning i luften samt med batteri eller förbränningsmotor för trafikering utanför linjenätet. Flera europeiska städer satsar idag på trådbussar som ett klimatsmart, kostnadseffektivt och snabbt genomförbart alternativ till buss och spårvagn.

Eldriften – med billig, grön el – innebär minimala utsläpp och närmast obefintlig bullernivå. Genom att vagnarna kan köras på befintliga vägar minskar investeringskostnaderna och anläggningstiderna avsevärt jämfört med spårvagn. Linje Syd kan alltså bli färdig inom två år och kostnaden beräknas till cirka 530 miljoner, en mycket låg summa för en 26 kilometer lång sträckning. Kostnaden för anläggning av spår på samma sträcka skulle uppgå till flera miljarder kronor.

Trådbussen innebär alltså att områden med dålig kollektivtrafikförsörjning som till exempel Östberga på endast två år och med relativt låga kostnader kan få effektiva förbindelser till bland annat Globen, Älvsjö och Västertorp. En på sikt tilltänkt förlängning av trådbusslinjen till Orminge skulle även innebära förbättrad kollektivtrafik mot Nacka.

Vänsterpartiet lanserar Linje Syd som ett effektivt, billigt och miljövänligt alternativ för att stärka kollektivtrafiken i Söderort.

Gunilla Roxby-Cromvall (V), ledamot i landstingets trafiknämnd, gruppledare i landstinget

Fredrik Bilén (V), ordförande Vänsterpartiet Årsta

Trådbuss som trafikerar gatorna i Landskrona.foto: Mostphotos.com

Linje Syd kan alltså bli färdig inom två år.