Bättre läge för skolan

Jaha, så nu behöver vi en ny skola i Segeltorp, bara några år efter den senaste byggdes. Vi har två skolor redan, men tyvärr är den ena friskola som väl inte riktigt lyckats hålla kvaliteten och därför inte lyckats attrahera oss som bor i Segeltorp. Det är i stället många från andra områden som går där.

En enkel lösning vore att kommunalisera Juringeskolan och sedan bygga ut den. Fixat och klart!

Om nu inte detta skulle gå av något skäl så finns det bättre platser att bygga på än mitt inne i ett villaområde, vilket nu utreds av Huddinge kommun.

Varför inte ta och bebygga det stora området i korsningen Häradsvägen–Mickelsbergsvägen där det i dag bara är skräp- och gruslager? Rätt läge om med utomordentliga möjligheter att ordna trafiken till och från skolan. Bara ett förslag från en enkel skattebetalare!Ove