Bättre med nya automater Vi saknar återvinningen

Svar på insändaren ”Flera parkeringsbekymmer” den 30 juli:

Jag var i Solna centrum i dag och jag blev jätteglad att de hade ändrat p-automaterna. Nu behöver jag inte titta och tänka efter vad klockan är hela tiden så att jag inte ska få p-böter. Jag var inte borta en hel timme så det kostade mig 8 kronor i stället för 10. Så jag håller inte med dig.

Anita Klarker, Solna