Bättre service krävs om ni vill bygga nytt

Jag hörde något om att man gjorde i ordning ett nytt affärsområde med bland annat Coop för att befolkningen har ökat så mycket, så att det behövdes flera affärer. Det kanske stämmer, men själv har jag inte saknat affärer. Hur gör man med servicen i övrigt, undrar jag.

I mitt område, Hästängsudd, går det en busstur i timmen från området, två i timmen om man orkar gå ända ner till Svinningevägen. Vi vill åka kommunalt, men var ställer man då bilen om man vill åka från Vaxholmsvägen där bussarna går lite tätare? Den lilla parkeringen vid Kulla vägskäl kan man inte räkna med att få en plats på – alltså måste man ta bilen.

Än värre är det med skola för barnen. Man har reserverat en tomt för skola, men när byggs den? Det är nu vi behöver den. Varför byggs den inte?

Rydbo skola är knökfull och det vore väl bättre om de små barnen kunde gå i närområdet?

På sikt finns det inte en chans att Rydbo räcker till. Ska våra barn åka upp till Söraskolan eller någon annan skola långt bort när barnantalet räcker till för att ha en skola i närområdet? Så här ser det ut just nu med barnkullarna, men man undrar om de ansvariga inte har upptäckt hur det ser ut. Barnen från Svinninge inklusive Hästängsudd, Nantes, Rydbo Saltsjöbad och Svavelsö är 294 stycken i åldrarna 0–7 år.

Ännu har inte kommunen fått oss att stycka våra tomter i den utsträckning som kommunen vill och inga hus har byggts på åkrarna bredvid Skåvsjöholm.

Hur ska det gå med skolplatser när alla barnfamiljer har flyttat in i de 130 husen på åkern?

Hos oss i Hästängsudd finns som tur är privata dagmammor som är mycket duktiga, men borde det inte finnas ett kommunalt alternativ?

Kära politiker i Österåker, är verkligen det primära målet att öka invånarantalet utan att bry sig om invånarnas behov av service?