Bättre service till turisterna

svar på ”Ställ krav på kryssningsfartygen” den 16 juli.

Krav på minskade utsläpp från kryssningsfartygen har ställts till Stockholms stad för tre år sedan, vilket givetvis kan minska de stora intäkter Stockholm får i hamnavgifter. Men då måste Stockholms stad också ta bättre hand om turisterna.

Stäng av Skeppsbron och Strandvägen för vanlig trafik mellan klockan 9 och 16 när fyra till sex kryssningsfartyg ligger inne samtidigt i Stockholm. Se till att Vasavarvet dubblerar sina kassor så att turister med förhandsköpta biljetter slipper vänta upp till 20 minuter.

Sist men inte minst bör turistbussarna få bättre möjlighet till parkering framför Vasamuseet, stadshuset och framför allt Slottsbacken. Det är inte rimligt att turisterna ska behöva vänta på bussen 5–10 minuter efter överrenskommen tid för hämtning på grund av det kaos som råder.

Pensionerad turistarbetare