Bättre skolresultat är vår viktigaste valfråga

Att utveckla kunskap är en central uppgift för skolan. I Vallentuna har vi många duktiga och engagerade lärare som gör så gott de kan. Ändå visar flera granskningar från Sveriges kommuner och landsting, Fokus och Skol­inspektionen att elever når sämre skolresultat än många andra:

Genomsnittligt meritvärde: 184:e plats av 290 kommuner. Täby är på fjärde plats …

Andel lärare i grundskolan som saknar behörighet att undervisa: fler än var femte. Plats 275 av 290.

Elever som inte klarar godkänt i alla ämnen: var fjärde. Plats 159 av 290.

Andel elever i åk 3 som inte klarar proven i svenska: 30 procent. Plats 220 av 290.

Slutbetygen i åk 9: Plats 184.

Andel elever i åk 9 som lämnar grundskolan utan godkända betyg i alla ämnen: Drygt var femte.

Det här är allvarligt. Den borgerliga majoriteten har misslyckats med att ge Vallentunas elever en tillräckligt bra skolgång. Ett viktigt skäl är att skolan inte har prioriterats resursmässigt. En allt för låg skolpeng har drabbat skolorna. Det har gått ut över eleverna, lärarna och undervisningen. Det är inte rimligt att elever ska dela på ett fåtal böcker för att rektor tvingas införa köpstopp på grund av ekonomin.

Så kan vi inte ha det. Nu behövs en rejäl satsning på att höja våra elevers kunskapsresultat. Vi sätter nu därför upp ett nytt mål: skolorna i Vallentuna ska vara de bästa i Stockholms län, och bland de fem bästa i hela landet, senast år 2020. Vi vill prioritera skolan, och skjuta till ökade resurser för att höja kunskapsresultaten. ­Lärarna måste få bättre förutsättningar. Eleverna med störst behov ska få mer resurser och ökat stöd. Och duktiga elever ska få ökade möjligheter att nå högre meritvärden.

Vallentunas skolor är ofta i grunden bra. Många elever och lärare trivs bra och kämpar på. Men de skulle kunna bli mycket bättre. Med tydligare fokus, ökad prioritering och mer pengar till skolan så skulle kunskaps­resultaten kunna bli högre för alla elever i Vallentuna.

Jaana Tilles (S), oppositionsråd

Thomas Arctaedius (S)

Bodil Umegård (S)

Daniel Färm

Marie Wildhammar Okker (S)

ledamöter i barn- och ungdoms­nämnden i Vallentuna