Be Per Kornhall om ursäkt, Kanström!

Som medborgare i Upplands-Väsby vill vi att kommunstyrelsens orförande Per-Erik Kanström (M), som är kommunens ytterst ansvarige politiker, förklarar varför kommunens skolstrateg och skolexpert Per Kornhall ska avskedas. Varför får han inte fortsätta det påbörjade arbetet med projektet ”Alla i mål”, för att förbättra skolresultaten i kommunen?

Vi anser att alla skolor i kommunen borde omfattas av projektet ”Alla i mål”, som grundar sig på forskning och beprövad erfarenhet. Men i stället startas ytterligare ett projekt, ”Ett lärande Väsby”, med bland annat två timmar långa dialogseminarier, som vi deltog i förra veckan. Det ledde inte till några nya perspektiv på vad som behöver förbättras.

Experter har redan identifierat felaktigheter i skolsystemet i kommunen, bland annat hyressättningssystemet och bristande stöd till nyanlända elever. Nu undrar vi, Per-Erik Kanström: Varför tänker ni inte om och gör rätt? Det behövs inget ytterligare skolprojekt! Detta kan ni göra direkt, utan skendemokratiska dialogseminarier:

1. Be Per Kornhall om ursäkt!

2. Förändra hyressättningssystemet.

3. Återinför förberedelseklasser eller liknande stöd till nyanlända elever.

Anna Hammarhjelm, förälder Anna Jönsson, speciallärare

Per Kornhall, kommunens skolstrateg, vid ett seminarium i höstas. I slutet av maj fick han sparken.arkivfoto