Bedrövligt att kasta felfritt kött

Trots att det på senare tid uppmärksammats att bland annat butiker kastar enorma mängder mat med kort datum eller på utgångsdatum trots att det inte är något fel på den, så har uppenbarligen inte Coop i Huddinge Centrum tagit till sig detta. De har beslutat att kasta allt i stället för att sänka priset för dem som kan tänka sig att köpa varor nära utgångsdatum. Ett bedrövligt agerande, anser jag!

Rose-Marie