ANNONS

Befolkningsökningen avgör Tyresös framtid

ANNONS

Kommuninvånare fick vara med och tycka till om hur Tyresö ska vara 2035. Men frågorna var väldigt begränsade. Hur många kommuninvånare det ska vara 2035 ställdes till exempel inte. I tidningarna vi har fått hem kan man läsa visioner för ett Tyresö 2035, men vad händer med kommunen efter det? Kommunen är väl knappast färdigutvecklad då.

Det kommunpolitikerna gör nu påverkar oss för all framtid. Man kan läsa om att det ska finnas tunnelbana till Tyresö centrum och vidare till Trollbäcken. Men var ska spåren dras? Vill du ha en tunnelbana som dundrar fram utanför ditt hus, eller en stenkross i området och sprängningsarbeten under flera år under byggtiden? Att man ska kunna ta cykeln på tunnelbanan bestämmer inte kommunpolitikerna och om de hade åkt kollektivt med tunnelbanans gröna linje i dag skulle de veta att det inte får plats en cykel. Hur ska det då vara 2035?

Invånarantalet ökar kraftigt i hela länet. Bussar ska gå på räls inom Tyresö. Varför då? Räls är dyrt och kräver mycket underhållsarbete samt utgör en livsfara för cyklister. Bättre med bussar som drivs med miljövänligt bränsle och färdrutten kan enkelt ändras. Man ska även ta bort flera skolor och i stället bygga färre och större. Fler skolbarn måste då ha skjuts och biltrafiken ökar. Renovera och bygg i stället ut de befintliga skolorna.

I Visionerna kan man tro att Tyresös areal är oändlig. Precis som Naturskyddsföreningen skrivit tidigare måste sportanläggningar, butiker, sjukvård, infartsparkeringar etcetera ökas i samma omfattning som invånarantalet, som 2035 kan ha vuxit med 45 procent jämfört med i dag. Vad händer med kommunen efter 2035?

Om befolkningsökningen fortsätter i samma takt som nu eller till och med mer, så finns det snart inte någon skog kvar, och det är närheten till naturen som jag tycker bäst om med Tyresö. Inte politikernas vision att vara så många kommuninvånare som möjligt.

Ove