ANNONS

Behåll Bromma reningsverk

ANNONS

I ivern att locka så många som möjligt till Stockholm vill politikerna lägga ner Bromma reningsverk. Man vill bygga 1000 nya bostäder på den attraktiva marken.

För att kunna göra detta måste en 15 kilometer lång tunnel sprängas genom hela Stockholm för att leda västerortsbornas avloppsvatten till verket i Henriksdal. Den beräknade kostnaden är nästan 6 miljarder.

För att finansiera projektet kommer bland annat VA-taxan att behöva höjas med 25 procent. Det är konstigt att inte fler protesterar.

Var finns riskanalyserna? Man behöver spränga genom områden som redan i dag är har mängder av underjordiska anläggningar. Vad kan inte hända i form av skador på dessa och på bebyggelsen ovan mark?

Dessutom läggs alla ägg i samma korg. Om det uppstår ett större fel i reningsverket i Henriksdal så står Stockholm helt utan avloppsrening.

Stoppa detta vansinniga projekt!

Bekymrad Brommabo

ANNONS